Tijdens de vorige koeiendans. Foto:  Leonie Jansen Fotografie
Tijdens de vorige koeiendans. Foto: Leonie Jansen Fotografie Leonie Jansen Fotografie

Samen zaaien en koeiendans bij Bloem, Bij en Meer

Landbouw

Megchelen – Zaterdag 23 april, de dag na de landelijke zaaidag, wordt er in Megchelen gezaaid voor meer biodiversiteit, en zet Melkveehouderij Mts. Bramel-Krebber tevens haar deuren open voor publiek.

Er wordt die dag samen met de medeburgers gezaaid en rond het middaguur zullen de koeien van het melkveebedrijf voor het eerst dit seizoen naar buiten gaan.
“Normaal gesproken zouden we onze koeien al buiten lopen maar omdat we regelmatig om ons heen horen dat men dit graag wil zien hebben we hiervoor een datum gepland iets later in het seizoen en kunnen we het mooi combineren met het gezamenlijk zaaien voor de biodiversiteit. We hebben bewust gekozen voor de zaterdag omdat er dan meer mensen vrij zijn en zo in de gelegenheid zijn om samen met de kinderen te komen kijken op de boerderij”, aldus Leonie Bramel.
Vanaf 11.00 uur is men welkom, rond 12.00 uur gaan de koeien de wei in.
Het zaaien ter versteking van de biodiversiteit is een initiatief van het melkveebedrijf, genaamd Bloem, Bij & meer.
“We zijn een extensief melkveebedrijf en hoeven onze grond dus niet intensief te benutten, zodoende is er ruimte voor dit initiatief. Wij stellen onze landbouwgrond beschikbaar om inheemse bloemen in te zaaien. De medeburgers kunnen per vierkante meter hun bijdrage leveren en wij verdubbelen de oppervlakte. Hoe meer deelnemers, hoe meer inheemse bloemenpracht.”
Deelnemers van het initiatief kunnen dan ook fysiek aan de slag maar het hoeft niet. De grond wordt zaaiklaar gemaakt en die dag kan er gezaaid en geharkt worden. Die dag zullen er ook boerderijrondleidingen houden worden en er zal vermaak zijn voor de kinderen. De deuren van melkveebedrijf aan de Nieuweweg 18 staan tot 15.00 uur open voor het publiek.


www.bloembijenmeer.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post