Afbeelding
Foto: Pexels.com

Gemeente positief over Zonneweide IJsselhunten in Etten

Landbouw

ETTEN - Het college van B&W wil in principe meewerken om Zonneweide IJsselhunten aan de Oude IJsselweg in Etten te realiseren. Het zonneveld combineert het huidige gebruik, namelijk het houden van schapen, met de productie van zonnestroom. Het gaat om een principebesluit van het college. Dit zonneveld draagt bij aan het behalen van de gemeentelijke ambities op het gebeid van de energietransitie zoals afgesproken in het Akkoord van Groenlo en de RES. 

Multifunctioneel ruimtegebruik 
Het schapenfokbedrijf MTS van Aken aan de Oude IJsselweg in Etten ligt op hoge gronden. De zomers hebben steeds vaker lange droge periodes. Het gras heeft hier flink onder te lijden waardoor de schapen minder kunnen grazen. Het plan is om op het perceel deels-transparante zonnepanelen te plaatsen. Deze laten een deel van het zonlicht door. De zonnepanelen worden gemonteerd op stellages met ruimte tussen de panelen zodat het regenwater op de grond valt. Door de schaduw van de zonnepanelen is de verwachting dat de grond minder uitdroogt in de zomer, waardoor het gras beter groeit. Ook bieden de stellages schaduw aan de schapen.

Een zonneveld heeft maatschappelijke en ruimtelijke impact. Er wordt een plan opgesteld om het zonneveld in te passen in het landschap. Er wordt een haag om het zonneveld aangeplant die biodiversiteit versterkt en het zicht op de panelen veelal zal wegnemen. 

Grondeigenaar Martin van Aken: “Het plaatsen van de zonnepanelen op onze schapenweide zal door de schaduwwerking voor minder verdroging van het gras moeten zorgen in de warme en droge zomermaanden. Het draagt bij aan een betere en energie-neutrale toekomst

Stroom voor bijna 2000 huishoudens
De ontwikkelaar van het zonneveld is BHM Solar. Het zonneveld wordt 4,9 ha groot en zal ongeveer 5,5 GWh stroom per jaar produceren. Dat is goed voor bijna 2000 huishoudens. BHM Solar onderzoekt de mogelijkheden om de stroom te leveren aan lokale bedrijven. Er is tot nu toe een zorgvuldig participatieproces doorlopen. De buurt heeft input geleverd. Ook is Belangenorganisatie BEOIJ (Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek) betrokken. Er komt een nieuwe informatieavond voor omwonenden, waarin de landschappelijke inpassing en financiële participatie verder vorm krijgen. Daarna wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Zonneveld met agrarische functie
Zeer recent hebben de demissionaire ministers De Jonge en Jetten in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zonnevelden op landbouwgrond mogelijk blijven wanneer er een combinatie wordt gemaakt van een substantiële agrarische functie met een zonneveld. Zonneweide IJsselhunten valt binnen dit kader, omdat de grond multifunctioneel wordt ingezet. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek