Demo graslandbemesting vanuit de lucht gezien. Foto: PR
Demo graslandbemesting vanuit de lucht gezien. Foto: PR

Innovaties in graslandbemesting in Voorst

Landbouw

VOORST - Innovatieprogramma Bemest op z’n Best houdt in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Oost op donderdag 7 maart een live demo graslandbemesting op het bedrijf van Melkveehouder Michel van Uum in Voorst. Daar tonen ze de nieuwste emissiearme bemestingstechnieken die momenteel in ontwikkeling zijn en hoe je met de huidige technieken óók een beter resultaat boekt.

Minder stikstofverlies levert meer rendement én milieuwinst op. Dit geldt zeker voor graslandbemesting nieuwe stijl. Hoe minder mineralen vervliegen of uitspoelen, hoe meer er beschikbaar is voor het gewas. En met de nieuwste bemestingstechnieken gaat dit nóg beter.
Vruchtbare Kringloop Oost en Bemest op z’n Best delen hun actuele kennis over dit onderwerp en er is een live demo om nieuwe machines aan het werk te zien. Naast een update over innovaties in graslandbemesters krijgen de deelnemers praktische kennis over mest, ammoniakreductie, het nieuwe bemesten en… een lekker broodje bal.

Drie innovaties in graslandbemesting
Tijdens de demo’s worden twee nieuwe bemestingstechnieken getoond. Zo demonstreert Slootsmid Mesttechniek een machine die de mest na toediening afdekt. Daarnaast is de toediening te zien van mest die kort voor het uitrijden bewerkt is met N2 Applied’s plasma technologie en daardoor minder ammoniakemissie heeft. Tevens zijn er demo’s met bestaande bemestingsmachines om te laten zien hoe boeren met de huidige bemestingsmachines een hogere gewasopbrengst kunnen behalen met een lagere ammoniakemissie.

Het nieuwe bemesten
Met een afbouw van de derogatie de komende jaren is ‘het nieuwe bemesten’ voor ieder bedrijf belangrijk, ook voor bedrijven die al werken met 170 kg stikstof per hectare. Het nieuwe bemesten gaat onder meer over de wijze van mest toedienen en het moment van bemesten. Vruchtbare Kringloop Oost zet dit jaar volop in op dit kennisthema en deelt haar visie tijdens deze bijeenkomst.

Locatie en tijden
De demomiddag start om 12.30 uur met een lunch en inleiding in Restaurant Van Hal aan de Grensweg 13 in Voorst (Oude IJsselstreek). Aansluitend gaan de deelnemers naar buiten naar het naastgelegen land van melkveehouder Michel van Uum voor de live demo. Rond 16.00 uur sluit men de demo af met een drankje en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden
Deelname aan de demo inclusief ontvangst met lunch is gratis. Aanmelden kan via:


www.bemestopznbest.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant