Afbeelding

Laatste dienst in Martinuskerk

Opinie

In De Gelderlander van 8 januari 2024 staat een bericht over de laatste viering in de Martinuskerk op de zondag daarvoor in Doesburg. De reden zou het teruglopend aantal bezoekers zijn. 

Ook in de H. Martinuskerk in Etten (Gld) was diezelfde zondag de laatste viering met pastoor Hans Pauw als celebrant. Inmiddels zijn zo’n 80% van de kerken, die tot het bisdom Utrecht behoren, aan de eredienst onttrokken in die mij bekende regio. 

Een actieve kerkgemeenschap draagt in de regel veel bij aan het leven van mensen in die woonplaats. Het aantal kerkgangers is het criterium van de bisschoppen in Nederland. Doch de vraag, wat de huidige generatie RKK-leiders doen om in gesprek te komen met de gedoopte mensen voor een levendige beleving van het christelijke geloof en cultuur, wordt niet gesteld en beantwoord. Daarom is de uitkomst van het huidige, synodale proces van paus Franciscus zo interessant.

Zo zijn de berichten van mevrouw Myriam Wijlens, professor in het kerkelijke recht uit Losser, Twente, zeer interessant. De toekomstige hoofdtaak van de bisschop is luisteren naar de gedoopte mensen in zijn bisdom. Buitengewoon boeiend weet zij het synodale proces te beschrijven en uit te leggen. De rol van de vrouw, een meer gelijkwaardige plaats voor de leek, een betere liturgie, meer aansprekende preken en andere thema’s zijn aangedragen in opvallend gelijkgestemde bevindingen uit de vele bisschoppenconferenties van over de gehele wereld. Haar inleiding op woensdag 8 november 2023 in de St. Janskerk in Enschede is via internet nog te zien en te horen.

Overigens is in dit verband het recente boek ‘De namiddag van het christendom’ van Tomas Halik zeer leesbaar en verhelderend, wat de bovengenoemde onderwerpen betreft. Hij stelt, dat vooral de huidige crisis van de geestelijkheid de oorzaak is van de teloorgang in de RK kerk. Halik roemt in zijn boek herhaaldelijk de initiatieven en besluiten van paus Franciscus. De voorlopige uitkomst van het synodale proces komt overeen met de bevindingen van deze Tsjechische auteur, priester en hoogleraar in Praag.


Harry Helmes

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant