De wethouders Hiddinga, Kock, Haverdil, Ankersmit en Bennink (v.l.n.r.) Foto: Walter Hobelman

De wethouders Hiddinga, Kock, Haverdil, Ankersmit en Bennink (v.l.n.r.) Foto: Walter Hobelman

Walter Hobelman

Twee nieuwe wethouders in college Oude IJsselstreek

Politiek

GENDRINGEN – Oude IJsselstreek heeft een nieuw college van B & W. Op 25 mei hebben de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen, samen met formateur Ria Ankersmit, de plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Deze plannen zijn terug te vinden in het coalitieprogramma ‘Oude IJsselstreek maakt samen sterk’ dat op 2 juni in de gemeenteraad wordt besproken.

Door Walter Hobelman

Formateur Ankersmit vertelt hoe de afgelopen weken is gewerkt aan de totstandkoming van het coalitieprogramma. “We hebben het advies van informateur Berenschot opgevolgd en zijn op 7 april voortvarend aan de slag gegaan. Het advies om te komen tot een coalitie van Lokaal Belang, CDA en PvdA is opgevolgd en met die drie partijen zijn we aan tafel gaan zitten. Daarna hebben we alle andere partijen gesproken en hun gevraagd de, voor hun belangrijke speerpunten, op papier te zetten. Daar is zeer constructief op gereageerd. Vervolgens is er in een fijne en goede sfeer gesproken over het nieuwe programma en dat is teruggekoppeld naar de oppositiepartijen”, aldus Ankersmit.

Het nieuwe coalitieprogramma legt sterk de nadruk op daadkracht en uitvoering. ”De afgelopen vier jaar is er veel nieuw beleid vastgesteld. Nu is het zaak om dat beleid uit te gaan voeren. Daarom leest men ook niet veel totaal verrassende nieuwe dingen in het programma.” De elf hoofdthema’s zijn op hoofdlijnen beschreven. Deze staan echter niet los van elkaar. “Wonen, werk en zorg zijn bijvoorbeeld allemaal met elkaar verbonden”, legt Ankersmit uit. “Dit wordt ‘brede welvaart’ genoemd en daarop scoort Oude IJsselstreek op dit moment een indexcijfer van 6,9. Een goede score, maar de komende jaren gaan we er alles aan doen om deze, waar mogelijk, te verbeteren.”

Ook het advies van de informateur om de vastgestelde Toekomstvisie als uitgangspunt voor het coalitieprogramma te gebruiken is opgevolgd. “Niet alles is natuurlijk helemaal dicht te timmeren. We leven in een onzekere tijd, waarin corona en de oorlog in Oekraïne invloed hebben. Daarnaast vragen nationale opgaven als ‘klimaat’ en ‘woningbouw’ om een lokale vertaling en ook daar liggen nog de nodige uitdagingen.”

De fractievoorzitters Marco Bennink (Lokaal Belang), Jeanette Elstak (CDA) en Willie Oort (PvdA) geven aan vertrouwen te hebben in een goede samenwerking. “We gaan samen aan de slag als drie partijen en ook de andere partijen spelen een rol. Op advies van de informateur is het coalitieprogramma heel open en is er alle ruimte om als gemeenteraad gezamenlijk constructief mee te werken”, aldus Oort. Bennink vult aan:” Het vergroten van de onderlinge verschillen tussen de partijen is misschien het makkelijkst, maar niet zinvol.”

Het nieuwe college wordt gevormd door vijf wethouders. Ben Hiddinga en Ria Ankersmit beginnen aan hun tweede termijn en Marco Bennink komt daar als nieuwe wethouder bij. Janine Kock (CDA) gaat ook verder als wethouder en John Haverdil (PvdA) keert terug als wethouder. Hij was dat ook in de periode 2005 tot 2014 en is daarna raadslid geweest.

Behalve het met daadkracht aanpakken en uitvoeren heeft het nieuwe college nog een belangrijk doel; het vertrouwen van de inwoners in de lokale politiek versterken. “Een grote uitdaging. De opkomst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was bedroevend laag en we gaan aan de slag om het vertrouwen en de betrokkenheid te versterken, zodat bij de volgende verkiezing over vier jaar een ander beeld te zien is”, aldus Ankersmit.

Over vier jaar denkt het college aantoonbare resultaten te kunnen laten zien van de plannen in het coalitieprogramma. “Woningbouw, de energietransitie, het zijn grote onderwerpen waar al veel over gesproken is en waarvoor het nu tijd wordt om er verder mee aan de slag te gaan. Maar ook rond de WMO en participatiebedrijf Stoer gaan mensen zeker veranderingen zien.” Kijkend naar de grote opgaves, beseffen de coalitiepartijen dat ze dit niet alleen kunnen. Gemeenteraad, inwoners, ondernemers, organisatie en ambtelijke organisatie vormen een schakel en leveren een bijdrage. “Oude IJsselstreek maken we door samen de schouders eronder te zetten. Door ons lokaal te verenigen maken we ons sterk voor onze ambities.”,

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post