Adriaan van Dis. Foto: Geert de Groot

Adriaan van Dis. Foto: Geert de Groot

Foto: Geert de Groot

Schrijver Adriaan van Dis komt naar Varsseveld

Cultuur

VARSSEVELD - Op uitnodiging van Boekhandel Rutgers komt schrijver Adriaan van Dis op zondagmiddag 25 februari naar Varsseveld. Hij zal worden geïnterviewd door Joyce de Schepper. Het begint om 15 uur.

Adriaan van Dis is de schrijver van een indrukwekkend literair oeuvre. Zijn jeugd in een uit Nederlands Indië gevlucht gezin, zijn reizen en belangstelling voor migranten en andere culturen staan daarin vaak centraal. Vorig jaar verscheen zijn boek ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’ en in januari het essay ‘De kolonie mept terug’.

Van Dis vertelt in een interview met de Volkskrant dat hij opgevoed en gevormd is door mannen die opnieuw moesten beginnen en door veel sterke vrouwen. In zijn roman ‘Naar zachtheid en een warm omhelzen’ beschrijft van Dis het bange jongentje dat hij op zijn negende was. Tijdens een inzinking van zijn door de oorlogsherinneringen gekwelde vader wordt hij opgevangen in het huis van zijn grootvader en de huishoudster (Ommie) die bij hem inwoont. Zij heeft hem geaccepteerd zoals hij was en hem een trots gegeven die hij zelf niet had. 

‘De kolonie mept terug’
Adriaan van Dis volgt al jaren het postkoloniale debat in binnen- en buitenland. Een lees- en denkervaring die hem uiteindelijk aanspoorde anders naar deze tijd te kijken. De wonden die zijn geslagen door gedwongen verplaatsing, westerse expansiedrift en de verdeel- en heerspolitiek zijn nog niet geheeld. Europa ligt onder de loep, het door de witte macht gedicteerde wereldbeeld kantelt en de nazaten van de gekoloniseerden verheffen hun stem.

Eén schrijver wees hem al vroeg de weg: Rudy Kousbroek (1929-2010). Een van de origineelste essayisten van ons taalgebied. Niemand schreef met zoveel hartstocht en verontwaardiging over de koloniale erfenis, de Japanse bezetting en de verwerking van het verlies van Nederlands-Indië. In 1992 werden nagenoeg al zijn artikelen over dit onderwerp bijeengebracht in ‘Het Oost-Indisch kampsyndroom’, een belangwekkend boek dat voor veel onrust zorgde onder oud-Indiëgangers. Voor van Dis was het een bevrijdende les in voortschrijdend inzicht, en een inspiratiebron voor ‘De kolonie mept terug’.

Kaarten voor deze middag, à 15 euro, zijn te koop bij Boekhandel Rutgers te Varsseveld. Telefoonnummer 0315-241377 of via e-mail: info@boekhandelrutgers.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant