Foto: PR.

Foto: PR.

Foto: PR.

Hartstichting collecteert en zoekt lokale coördinator

Maatschappij

ULFT/ETTEN - De Hartstichting houdt haar jaarlijkse collecte van 7 tot en met 13 april. In de kernen Ulft, Gendringen, Varsselder en Etten gaan collectanten langs de deuren. Er kan gedoneerd worden met munt- en papiergeld, maar ook digitaal middels het scannen van een QR-code.

Collecte-coördinator gezocht voor 2025

De collecte wordt gecoördineerd door een lokale vrijwilliger. Deze heeft aangegeven na vijftien jaar te stoppen met zijn werkzaamheden. Om de voortgang van de collecte ook na dit jaar te waarborgen, zoekt de Hartstichting een vervanger.

De werkzaamheden bestaan uit het jaarlijks polsen van de inzetbaarheid van de collectanten en het bestellen van het materiaal. In de week voorafgaand aan de collecte zorgt de coördinator ervoor dat de collectebussen bij de collectanten terechtkomen en na de inzamelweek gaat hi/zij samen met een vrijwilliger de opbrengsten tellen. Ten slotte zorgt de coördinator voor een correcte storting van het geld en verwerkt de gegevens in het systeem.

Je wordt ondersteund door professionals van de Hartstichting, een gebruiksvriendelijk online platform en natuurlijk de lokale vrijwilligers


“Ik was eerst vijf jaar collectant toen ik werd gevraagd om de coördinatie op me te nemen”, vertelt de stoppende collecte-coördinator Martijn Kraan. “Het regelwerk ligt mij wel en ik heb het in die jaren leuk gevonden om met een groep trouwe collectanten te streven naar een mooie opbrengst voor het goede doel. Vanzelfsprekend kost het enige tijdsinvestering, maar dat gaat vooral om een piekje in de week vóór en na de collecte en je wordt hierbij ondersteund door professionals van de Hartstichting, een gebruiksvriendelijk online platform en natuurlijk de lokale vrijwilligers.”

Wie het leuk lijkt om de coördinatie over te nemen, of graag wat meer inzicht wil in de werkzaamheden, kan contact opnemen met Martijn Kraan via dicrano@gmail.com of 06-23611974.

Over de Hartstichting
Al 60 jaar ondersteunen wij alle harten van Nederland. We willen dat de hartgezondheid van Nederlanders over zes jaar meetbaar is toegenomen. Daarbij letten we ook op verschillen tussen mensen. En helpen we juist hen die het grootste risico lopen. Dit doen we voor een betere hartgezondheid:
* Tijdig opsporen van risicofactoren (zoals hoge bloeddruk)
* Investeren in onderzoek om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter te behandelen
* Voorkomen dat iemand overlijdt aan hart- en vaatziekten of dat de ziekte zich verergert of herhaalt
* Inzetten op een omgeving die rookvrij is, beweging stimuleert en waarin eten en drinken gezonder, goedkoper en aantrekkelijker wordt.
* We kunnen dit niet alleen, maar doen dit onder andere samen met organisaties en andere gezondheidsfondsen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant