Afbeelding

Minimabeleid Oude IJselstreek gaat veranderen

Politiek

OUDEIJSSELSTREEK – ‘Minder bureaucratie’, ‘geen wantrouwen, maar vertrouwen’ en ‘niet betuttelen’. Zomaar een paar termen waarmee wethouder John Haverdil de uitgangspunten voor verbetering van het minimabeleid presenteert.

Door Walter Hobelman

Of het idee revolutionair is durft Haverdil niet te zeggen, maar er zijn volgens hem niet veel gemeenten in Nederland die hetzelfde doen als Oude IJsselstreek. Als de gemeenteraad in februari 2024 instemt met de vernieuwde uitgangspunten gaat er het nodige veranderen voor inwoners uit de gemeente. Deze uitgangspunten zijn gericht op het vereenvoudigen van de beleidsregels, het verminderen van bureaucratie en het vergroten van de eigen regie van inwoners. Ook wil het college dat het minimabeleid beter aansluit op de visie op het sociaal domein, namelijk werken vanuit vertrouwen.

Wethouder John Haverdil: ”Het huidige minimabeleid voor inwoners met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) is onnodig ingewikkeld. Voor iedere regeling moet je als inwoner een aparte aanvraag indienen. Daar komt bij dat de regelingen vaak niet genoeg zijn voor het toegekende doel. Hierdoor zien we dat vergoedingen niet worden aangevraagd en/of dat inwoners moeite hebben met een aanvraag voor de minimaregelingen.”

Het bestaande beleid gaat deels op de schop. “We gaan de regelingen supertoegankelijk maken en dragen niet meer een deel bij aan de vergoeding voor een lidmaatschap voor de voetbalclub, maar de volle mep. Jong en oud moet mee kunnen doen in onze samenleving.”

Bij een aanvraag wordt niet meer alleen gekeken naar wat gevraagd wordt, maar wordt ook direct beoordeelt of de aanvrager ook voor andere (jaarlijkse) vergoedingen/tegemoetkomingen in aanmerking komt. “Ook gaan we voor volgende jaren beoordelen of de inwoner nog steeds in aanmerking komt voor één of meerdere regelingen. Als de situatie niet is veranderd, kennen we toe zonder aanvraag. We gaan uit van vertrouwen”, aldus de wethouder.

Het extra geld dat nodig is voor de nieuwe aanpak (205.000 euro wordt genoemd) is al in de begroting van komend jaar verwerkt. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkelingen. Bij instemming worden de nieuwe beleidsregels uitgewerkt en door het college vastgesteld. De verwachting is dat de definitieve besluitvorming in april wordt afgerond.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek