Afbeelding
Foto: Stan Bouman

Ambities voor DRU Industriepark worden verder uitgewerkt

Politiek

ULFT - Het college van B&W wil een vervolg geven aan het haalbaarheidsonderzoek voor de doorontwikkeling van het DRU Industriepark. De gemeente gaat samen met de Stichting DRU Industriepark het proces vormgeven en scenario’s uitwerken.

In 2022 is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek waarin de wensen en de ambities zijn uitgewerkt. Drie ambities voor de doorontwikkeling van het DRU Industriepark zijn onderzocht: overnachtingsplekken, een museum en het versterken van de evenementenfunctie. 

De Stichting DRU Industriepark gaat samen met de gemeente nu uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het haalbaarheidsonderzoek: “Conform de wens van de gemeenteraad zal het college en/of de directie van het DRU Industriepark de raad informeren over de ontwikkelingen en de te zetten stappen. Een eerste moment is de commissievergadering van 18 maart a.s. De verwachting is dat na de zomer de resultaten gepresenteerd kunnen worden. Zodat de raad deze mee kan nemen tijdens de behandeling van de begroting voor 2025.”

Voor het proces is een stuurgroep ingesteld die in gesprek wil met partijen die nu gebruiker zijn van het park én met partijen die willen meedenken over het mogelijk maken van de realisatie van de specifieke onderdelen. Dat kan via directeur-bestuurder Gerk van der Wal via gerk.vanderwal@dru-inustriepark.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant