Afbeelding
Foto: Henk van Raaij

H. Martinuskerk in Gendringen gaat dicht

Religie

GENDRINGEN - De H. Martinuskerk te Gendringen raakt volgend jaar zijn functie kwijt. Na overleg met de locatieraad heeft het parochiebestuur van Maria Laetitia besloten om op 31 maart, eerste paasdag, de laatste weekendviering te laten plaatsvinden. Voor de viering van de Eucharistie en andere sacramenten zijn de gelovigen daarna aangewezen op de parochiekerken in Ulft, Doetinchem en, vooralsnog, Gaanderen.

Na de laatste weekendviering zal het Allerheiligste uit het tabernakel worden overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk te Ulft en wordt de godslamp gedoofd. Tot een definitieve herbestemming en verkoop van de kerk zal de woensdagmorgenviering worden voortgezet. Ook kunnen er op verzoek van parochianen, na toestemming van de pastoor, eventueel nog wel uitvaarten en andere incidentele vieringen plaatsvinden tot het gebouw in andere handen overgaat.

Dalend kerkbezoek
De voornaamste redenen voor deze beslissing zijn de terugloop van het kerkbezoek en de dalende vraag naar de bediening van de sacramenten in de achterliggende jaren. Bovendien wordt een steeds grotere druk ervaren door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers bij de continuering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor de exploitatie van een kerkgebouw en een vitale geloofsgemeenschap. Daarnaast staat het aantal kerkgebouwen in de parochie niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en de parochiële inkomsten.

Over een nieuwe bestemming voor het gebouw is nog niets duidelijk. Aangezien er geen initiatieven vanuit de gemeenschap zijn gekomen - ook niet na de informatiebijeenkomst van 15 november vorig jaar - heeft het parochiebestuur, in nauw overleg met het bisdom, de kerk te koop gezet.  De huidige Martinuskerk bestaat sinds 1896 en is een rijksmonument, maar de boeiende kerkgeschiedenis van Gendringen gaat mogelijk terug tot de 9de eeuw.

Informatieavond
In de periode tot 31 maart willen het pastoraal team en het parochiebestuur graag met de vrijwilligers en parochianen van Gendringen in gesprek over de toekomst. Daarbij zal worden gezocht naar mogelijkheden om het geloof lokaal te delen en gestalte te geven. Op 23 november zal hiertoe een informatieavond worden gehouden. De parochie hoopt dat vele vrijwilligers hun werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap willen voortzetten en dat alle parochianen in één van de overige kerken een nieuw kerkelijk thuis kunnen vinden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek