Links Roy Bongers voorzitter Ulftse Boys en rechts Frans Stieber voorzitter SDOUC.

Links Roy Bongers voorzitter Ulftse Boys en rechts Frans Stieber voorzitter SDOUC.

Foto: Roel Kleinpenning

Flinke stappen gezet in aanloop fusie SDOUC en Ulftse Boys

Sport

ULFT – In aanloop naar de beoogde fusie tussen voetbalverenigingen SDOUC en Ulftse Boys is de afgelopen maanden veel vooruitgang geboekt. De fusieclub gaat spelen op sportpark IJsselweide, dat compleet op de schop gaat en heringericht wordt. Met de gemeente is gesproken over een veilige ontsluitingsweg en het opnemen van een investeringsbedrag in de aankomende Voorjaarsnota. Om onder de leden het draagvlak te peilen is er aankomend weekend een ledenraadpleging.

Door Reinier Kroesen

Even een samenvatting van wat dit vroege voorjaar is gebeurd. Onder leiding van procesbegeleider Richard Migchielsen zijn gesprekken gevoerd met beide voetbalclubs afzonderlijk. Op 4 maart was er een bijeenkomst van beide verenigingen samen. Toen is ook het voorstel gedaan om in een kleiner comité de fysieke, civieltechnische en juridische mogelijkheden te bekijken voor het inpassen op sportpark IJsselweide. Behalve SDOUC en Ulftse Boys waren bij dit overleg ook korfbalvereniging De Isselt, hockeyvereniging HCOIJ, VV Gendringen en beleidsambtenaren van de gemeente en onderzoeksbureau Newae betrokken.

Twee sporen
Om over de laatste stand van zaken te vertellen kwamen voorzitters Roy Bongers (Ulftse Boys) en Frans Stieber (SDOUC) samen naar sportpark IJsselweide. Frans: “Het college van B&W bespreekt nog welke stukken zij gaan aanbieden inzake onze fusie, voor de Voorjaarsnota. Daarin worden alle gemeentelijke plannen voor het jaar 2025 opgenomen. Na alles wat al gezegd en besproken is, gaan we uit van een ‘ja’, maar dat is vooralsnog niet honderd procent zeker. Een financiële toezegging zou daar dan ook bijhoren. Er lopen nu twee sporen. Om te beginnen richting onze leden, aan hen wordt nu concreet de vraag gesteld of ze achter onze plannen staan. We hopen dat twee derde van hen onze plannen onderschrijft, dat is van onze kant dan een signaal dat we door kunnen met het traject. De gemeente is het tweede spoor,  ook daar zijn we van afhankelijk. Als beide positief uitpakken kan de fusie daadwerkelijk in gang gezet worden.”

‘Begin 2025 zouden we in de ledenvergadering officieel over de fusie kunnen stemmen’

Roy Bongers “De ledenraadpleging aankomend weekend is eigenlijk een voorloper op de bindende Algemene Ledenvergadering van volgend jaar, waarin we een definitief besluit kunnen nemen. We vragen van de jeugd tot aan de senioren nu alvast om een mening, en hebben vanuit beide verenigingen het volste vertrouwen dat onze leden enthousiast zijn. In dit traject hebben we al eerder een ijkmoment gehad, maar nu willen we ook daadwerkelijk weten of we de fusie mogen voorbereiden.”

Twee schetsen
Aan de hand van de genoemde gesprekken dit voorjaar zijn twee schetsen gemaakt voor de nieuwe invulling van sportpark IJsselweide, waarin ook de huidige drie velden van VV Gendringen zijn meegenomen. In de nieuwe situatie zijn zeven voetbalvelden ingetekend, vier voor de fusievereniging en twee voor VV Gendringen. Het zevende veld wordt een wisselveld, dat ook voor andere activiteiten dan voetbal ingezet kan worden. Het bestaande hockeyveld blijft intact, mogelijk komt er voor HCOIJ een tweede veld bij. Verder is het plan een nieuw clubgebouw in twee bouwlagen te realiseren. Op de benedenverdieping (souterrain) worden onder meer de kleedruimtes, massageruimte, materialenberging en technische ruimtes gesitueerd. Boven in het clubgebouw zouden dan de kantine, bestuurskamer, overlegruimtes en dergelijke plek krijgen. Vanuit de kantine is er zicht op alle velden en mogelijk komt er een dakterras. Het gehele sportcomplex zal energieneutraal en klimaat-adaptief - met bijvoorbeeld een waterberging - moeten worden. Het verschil tussen beide schetsen is de ligging van het nieuwe clubgebouw ten opzichte van de velden.

Verkeersveilige toegang
De toegang van het sportcomplex wordt verplaatst naar de Waalstraat. De gemeente heeft plannen om die verkeersluw te maken, waarbij deze bestemd wordt voor fietsers en voetgangers. Daarom komt er mogelijk een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Staringstraat, halverwege de rotonde Wesenthorstlaan en rotonde gemeentehuis (ook rekening houdend met de nieuwe ontsluiting naar de nieuwbouw in Lenteleven). Parkeerruimte voor auto’s is op de schetsen ingetekend links van het scoutinggebouw. Mogelijk dat in het uiteindelijke ontwerp voor een andere plek aan die zijde van de Waalstraat wordt gekozen.

Tijdspad
Er is al veel voorbesproken, als zowel de leden nu instemmen en de gemeente dit jaar de plannen op de begroting zet, kan er snel gehandeld worden. Roy: “In februari of maart 2025 zouden we in de jaarlijkse ledenvergadering dan officieel over de fusie kunnen stemmen. Dan moeten we ook alles klaar hebben, de statuten, de nieuwe verenigingsopbouw. Volgens de KNVB-regels moet je dan binnen zes maanden daadwerkelijk fuseren, en zoals gebruikelijk op 1 juli starten, aan het begin van de competitie. Dan zouden we in seizoen 2025/2026 als één nieuwe voetbalvereniging van start kunnen.” De accommodatie en velden zullen dan nog niet gereed zijn, maar er wordt wel afgetrapt.”
Alle leden van zowel SDOUC als Ulftse Boys hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om in de bestuurskamer van hun eigen club zaterdag 11 mei of zondag 12 mei, van 9.00 uur tot 17.00 uur hun stem uit te brengen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant