Afbeelding

Start bouw de Tuit is een stap dichterbij

Wonen

VARSSEVELD - De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft in haar vergadering van 25 april het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk De Tuit bij Varsseveld vastgesteld. Ook zijn het exploitatieplan, het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie voor De Tuit vastgesteld. Aangezien de grondexploitatie een tekort kent, heeft de raad een verliesvoorziening van bijna 2,3 miljoen euro getroffen. Het ministerie en de provincie hebben inmiddels toegezegd een bijdrage te leveren om dit verlies voor de gemeente te verkleinen. 

Sinds de startnotitie uit 2021 is hard gewerkt aan woningbouwlocatie De Tuit in Varsseveld. Dit is de uitbreidingslocatie die als eerste wordt ontwikkeld, omdat in Varsseveld de werkgelegenheid flink is gegroeid en zal blijven groeien en het woningaanbod achterblijft. In de nieuwe wijk worden zo’n 566 nieuwe huizen gebouwd, waarvan de helft in een lagere prijsklasse of huurprijs. Het plan voor de woonwijk is tot stand gekomen in een participatietraject waarbij in de verschillende concept ontwerpen input is verwerkt van inwoners. Deze input is opgehaald tijdens inloopbijeenkomsten en in gesprekken. Dat heeft geleid tot een gedragen ontwerp in de vorm van een definitief stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Wethouder Ben Hiddinga is blij met het plan. “De mix van verschillende woningen biedt voor elk wat wils. Van sociaal tot duur en van rijtjeswoning en appartementen tot vrijstaand. Woningen die ook mooi passen in het bestaande beeld. Ik denk dat we hiermee voor Varsseveld en omgeving een mooie stap zetten in de grote behoefte aan woningen die er is.”

Met de vaststelling van het bestemmingsplan gaat De Tuit een nieuwe fase in. Op basis van het bestemmingsplan kunnen omgevingsvergunningen voor de bouw van woningen worden aangevraagd. Ook kan een start worden gemaakt met het bouwrijp maken van de 1e fase: het aanleggen van de riolering en bouwstraten om te kunnen starten met de bouw. De 1e fase van De Tuit ligt tussen de Doetinchemseweg, De Vloglanden en Het Haam en biedt ruimte aan zo’n 84 woningen in uiteenlopende prijscategorieën. Op dit moment worden de verkoop van kavels en de selectie van marktpartijen voor de bouw van woningen in die 1e fase voorbereid. De planning is om nog vóór de zomervakantie een informatieavond te houden voor geïnteresseerden. Het bouwrijp maken van fase 1 willen we aanstaande winter starten, zodat de woningbouw in 2025 kan starten.

Rijk kent subsidie toe aan De Tuit
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakte gisteren bekend dat de aanvraag van de gemeente voor een bijdrage in het tekort van het project gehonoreerd wordt. Het rijk ondersteunt de gemeente met een toekenning uit de Woningbouwimpuls voor maximaal de helft van het tekort. Daarnaast draagt de provincie Gelderland maximaal €1.000 per woning bij aan het tekort, waarmee zij het project mede mogelijk maakt. De rest van het tekort komt voor rekening van de gemeente.

Meer informatie over De Tuit is te vinden via het online platform OnzeOudeIJsselstreek

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant