Peter van der Wardt, Els  Bakker en Steven de Vreeze bij de presentatie van het stadsplan. Foto: Walter Hobelman
Peter van der Wardt, Els Bakker en Steven de Vreeze bij de presentatie van het stadsplan. Foto: Walter Hobelman

Stadsplan Terborg 2020 ambitieus en realistisch

TERBORG - Omdat doelen uit het eerste stadsplan (uit 2008) deels zijn behaald en omdat de maatschappij verandert presenteerde de vereniging Terborgs Belang maandagavond een nieuw stadsplan met als titel 'Stadsplan 2020, samenwerken aan een beter Terborg'. Burgemeester Steven de Vreeze en wethouder Peter van der Wardt kregen uit handen van voorzitter Els Bakker de eerste exemplaren overhandigd.

Door Walter Hobelman

Het nieuwe stadsplan is eerlijk, goed leesbaar en ambitieus van toon. Daarmee is het in elk geval voor elke inwoner van Terborg de moeite van het lezen waard. "Een groot verschil met het vorige stadsplan is, dat het deze keer minder grijs (verkeersveiligheid) en groen (groenvoorziening en leefbaarheid) is, maar veel meer gericht op samenwerking en het versterken van de gemeenschapszin", aldus voorzitter Els Bakker.
Speerpunten uit het nieuwe stadsplan zijn: een betere aansluiting met de jeugd en jongeren in Terborg, een goede ontmoetingsplek voor jongeren én ouderen realiseren, de (verkeers)veiligheid en het tegengaan van de verpaupering. Belangrijk is daarbij het versterken van de gemeenschapszin en het stimuleren van burgerinitiatieven.
Aan de totstandkoming van dit nieuwe stadsplan is een lange tijd van onderzoek voorafgegaan. Daarbij hebben studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in Terborg. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het nieuwe stadsplan. "Het uiteindelijke doel van Terborgs Belang is een prettige leefomgeving voor iedere inwoner van Terborg", aldus Bakker. Zij benadrukt dat hiervoor een grote inzet wordt gevraagd van alle inwoners. "Een terugtrekkende overheid, vergrijzing en bevolkingskrimp vragen om een grotere burgerparticipatie", meent Bakker.
Wethouder Van der Wardt wil dat een beetje nuanceren. "De overheid trekt zich niet terug, maar werkt ánders. Mensen in de samenleving weten tegenwoordig zelf heel goed wat ze willen en het is de taak van de overheid dat te ondersteunen. Burgerparticipatie werkt alleen als het samenspel tussen overheid en burgers helder en soepel verloopt." De wethouder is blij met de manier waarop het Stadsplan tot stand is gekomen. "Het mooie is, dat het jongeren zijn geweest die het onderzoek hebben gedaan. Ik ben er van overtuigd dat de jongeren van Terborg ook in staat zullen zijn om de plannen te realiseren, maar het is belangrijk dat zij de weg en de verbinding met Terborgs Belang weten te vinden."
Waarnemend burgemeester de Vreeze is blij met het nieuwe stadsplan en de rol van Terborgs Belang daarin. "Jullie houden ons scherp", zo laat hij het bestuur van Terborgs Belang weten." Terborgs Belang zet ons op een goede manier onder druk en ik weet zeker dat we de komende periode stappen gaan zetten met elkaar om de doelen uit dit stadsplan te verwezenlijken."
Daarbij geeft De Vreeze aan, dat men wel eerlijke verwachtingen moet hebben. "Deze regio krimpt, het besturen van een gemeente van toen is niet meer het besturen van een gemeente nú en door de extra taken die de lokale overheid heeft gekregen is het belangrijk dat alle betrokken partijen beseffen dat er alleen op resultaat geboekt kan worden als er helder en open met elkaar gesproken wordt." De Vreeze hoopt dat hij over vijf jaar zichtbare resultaten kan zien van datgene wat in het nieuwe stadsplan is verwoord. "Ik hoop van harte dat de winkelstraat dan een heel andere aanblik toont. Geen leegstand, maar een straat waar de bedrijvigheid en de leefbaarheid van afspat", blikt De Vreeze vooruit.
De bereidheid tot samenwerking tussen de overheid en Terborgs Belang is groot. "We gaan dit plan bestuderen en in onderling overleg een plan opzetten om stappen te zetten", aldus Van der Wardt. Els Bakker belooft de wethouder daarom "met regelmaat het gemeentehuis te bezoeken om iedereen scherp te houden." Over drie maanden wil men een avond beleggen. "Om een aanvalsplan te lanceren", aldus Van der Wardt.Frans Miggelbrink, die de avond presenteerde, daagt de verantwoordelijken uit om niet meer óver Terborg te praten maar mét Terborg. "We moeten het samen doen, met alle inwoners uit Terborg. Daar ligt een grote taak voor Terborgs Belang, dat blijkt ook uit de verschillende onderzoeken. Zoek de jongeren op, betrek ze bij de plannen en luister naar hun wensen", adviseert hij.
Het nieuwe stadsplan en de beide vooronderzoeken zijn te downloaden op de website www.terborgsbelang.nl.

Meer berichten