De bomenkap is begonnen aan de Boskappelle in Silvolde. Foto: Henk van Raaij
De bomenkap is begonnen aan de Boskappelle in Silvolde. Foto: Henk van Raaij Foto: Henk van Raaij

College stopt dunningsplan laanbomen

Algemeen

GENDRINGEN - Het dunningsplan 2014 – 2015 ten aanzien van laanbomen heeft het afgelopen jaar reacties opgeroepen. Overleg met verschillende partijen heeft niet geleid tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. Het college heeft daarom besloten het dunningsplan 2014 – 2015 niet verder uit te voeren.

Het college vindt het belangrijk dat er breed draagvlak is voor de uit te voeren werkzaamheden van het dunningsplan, dat is opgesteld op basis van het huidige bomenbeheersplan. Het overleg dat tot op heden is gevoerd over het dunningsplan heeft dit nog niet opgeleverd. Daarom heeft het college besloten eerst het huidige bomenbeheersplan te evalueren. Belanghebbende organisaties en personen worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe bomenbeheersplan. Dit beheersplan moet in 2019 operationeel zijn.

Het dunningsplan 2014 – 2015 wordt nu niet verder uitgevoerd. Tot het in werking treden van het nieuwe beheersplan wordt aan laanbomen alleen het noodzakelijke beheer uitgevoerd (controle, wettelijk verplichte opsnoeihoogte, voorkomen van gevaarlijke situaties ten gevolge van bijvoorbeeld ziekten, stormschade, dood hout et cetera).

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant