Kerkdienst in dialect in Silvolde

SILVOLDE - Voor veel inwoners van de Achterhoek is het Achterhoeks dialect de eerste taal, de moedertaal. Daarom houdt de Protestantse Gemeente te Silvolde op zondag 14 oktober een bijzondere kerkdienst, een dienst in dialect. Voorganger is ds. Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde en het thema is 'Riek'.

Het is van grote waarde als er ook in de 'geloofstaal', in kerken en in het pastoraat, woorden beschikbaar zijn in de moedertaal. Het voelt meteen 'vertrouwd' als er passende woorden in het dialect klinken. Bezoekers van deze diensten geven aan dat in het dialect alles veel dichterbij komt en dat het niet hoogdravend of verheven klinkt.
Voorganger ds. Hinkamp, zelf Achterhoeker, is bekend met het houden van dialectdiensten. De dienst gaat over rijkdom. Een bekende uitdrukking is 'geld maakt niet gelukkig'. Een bekende reactie daarop is 'maar het helpt wel!' Maar wat zegt Jezus over 'rijk zijn'? Daarom een dienst over 'Riek'. Een dienst overigens, waar ook niet-dialectsprekers welkom zijn.
Deze bijzondere kerkdienst in de Protestantse Kerk te Silvolde begint om 10 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken en napraten.

Meer berichten