Joep de Keyzer met zijn honden. Foto: PR
Joep de Keyzer met zijn honden. Foto: PR

Joep de Keyzer kiest met Lykeios voor vernieuwende aanpak van hondengedrag

WINTERSWIJK – Joep de Keyzer heeft een achtergrond in het onderwijs en in coaching van mensen, maar is ook al jarenlang liefhebber van honden en bezig met hondengedrag. Dat heeft geleid tot het beginnen van zijn onderneming Lykeios, praktijk voor hondengedrag.

Door Lydia ter Welle

Lykeios biedt coaching op maat bij opvoeden van een hond, bij het oplossen van probleemgedrag bij een hond en bij het verbeteren van de relatie tussen de eigenaar en zijn hond. "Het belangrijkste is, dat ik altijd kijk naar het geheel: niet alleen naar het gedrag en karakter van de hond, maar ook naar de eigenaar en de omgeving waarin de hond opgroeit. Want gedrag van een hond is altijd deels het natuurlijke gedrag dat bij de soort hoort, en deels een reactie op wat zijn eigenaar en anderen in zijn omgeving doen", vertelt De Keyzer. Uit zijn manier van spreken straalt liefde voor honden, maar ook begrip voor de hondenbezitter die uit onwetendheid soms een hond net het verkeerde laat doen.

Gedomesticeerde wolven
De Keyzer: "Honden zijn in feite gedomesticeerde wolven, die van nature in een groep leven, samen jagen, samen de jongen opvoeden. Een wolf weet van nature zijn plaats in de rangorde van de roedel, doordat die steeds wordt bevestigd door de andere dieren in de groep. Door zijn domesticatie kan een hond samenleven met mensen en ziet hij mensen als deel van de roedel. Wij mensen moeten zorgen dat het voor de hond duidelijk is wat zijn plaats is in onze roedel, door steeds hetzelfde sociale gedrag naar hem toe te vertonen. Als we onze positie door ons gedrag naar de hond niet bevestigen, raakt de hond in verwarring. Hij begrijpt ons niet meer. Dat kan leiden tot ongewenst gedrag."

Duidelijk zijn
Hondenbezitters begrijpen vaak nog wel dat een pup opvoeding nodig heeft, dat een pup getraind moet worden in het gewenste gedrag, en dat je daar consequent in moet zijn. Minder bekend is, dat een hond, ook als hij lichamelijk volwassen is, nog steeds die bevestiging nodig heeft. De Keyzer: "We moeten ook bij de volwassen hond nog steeds dezelfde duidelijkheid geven omtrent zijn en onze plaats in de roedel, anders raakt hij in onzekerheid. Een hond zal – omdat dat in zijn genen zit – steeds op zoek gaan naar die duidelijkheid. Als wij die niet aan hem geven, weet de hond niet meer waar hij aan toe is."

Drie diensten
De Keyzers diensten met Lykeios zijn te verdelen in drie mogelijkheden. De eerste is de coaching bij het trainen van een pup. Dat gebeurt één op één, in de eigen omgeving van de hond. De Keyzer: "Een hond moet zich aanpassen aan mensenwereld. Daarvoor moet hij nieuw gedrag aanleren. Ik pas daarbij leertheorieën van Pavlov en Skinner toe. De eigenaar 'speelt' hierbij de rol van trainer en niet van leider. De training vormt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van het juiste gedrag en een goede communicatie en relatie tussen hond en eigenaar."
De tweede dienst betreft het coachen bij gedragsproblemen. "Ook daarbij kom ik in de eigen omgeving van de hond, om eerst te observeren en vast te stellen hoe het probleemgedrag het best kan worden aangepakt."
Een derde dienst is het verbeteren van de relatie en communicatie tussen hond en eigenaar. "Eigenlijk wil ik daarbij de hondenbezitter beter inzicht geven in het gedrag van zijn viervoeter, en in de manier waarop zijn eigen gedrag van invloed is op dat van de hond. Want als de relatie tussen hond en eigenaar goed is, of nog beter wordt, beleven ze allebei nog meer plezier aan elkaar. Dát is waar het om gaat!"

Meer informatie is te vinden op de website.


www.lykeios.nl

Meer berichten