Op de foto v.l.n.r. staand: Jan Willem Garretsen (voorzitter IG&D) en Arthur Jansen (Penningmeester IBOIJ), Zittend wethouder Van de Wardt, Wout Buizert (SPBA secretaris) en Marcel Ernst (voorzitter SPBA. Foto: Walter Hobelman
Op de foto v.l.n.r. staand: Jan Willem Garretsen (voorzitter IG&D) en Arthur Jansen (Penningmeester IBOIJ), Zittend wethouder Van de Wardt, Wout Buizert (SPBA secretaris) en Marcel Ernst (voorzitter SPBA. Foto: Walter Hobelman

Convenant voor Akkermansweide door goede samenwerking

TERBORG - Grote tevredenheid en gezonde trots waren donderdag 7 maart zichtbaar tijdens het ondertekenen van het 'convenant parkmanagement bedrijventerrein Akkermansweide'. Vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen IBOIJ en IG&D zetten hun handtekening onder het convenant, evenals wethouder Peter van de Wardt namens de gemeente Oude Ijsselstreek. Daarmee is een unieke samenwerking bekrachtigd.

Door Walter Hobelman

"Het unieke zit in het feit dat het bedrijventerrein Akkermansweide gemeentegrensoverschrijdend is", aldus wethouder Van de Wardt. "Om er voor te zorgen dat er een eenduidige uitstraling van het park is, was goede samenwerking noodzakelijk en de betrokken partijen hebben hierin veel en goed werk verricht."
De Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide (SPBA) heeft in 2018 een schriftelijk verzoek ingediend bij het college van B&W van Oude IJsselstreek om op bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg een ondernemersfonds in te voeren. Dit gebeurde nadat er een draagvlakmeting onder de ondernemers van het bedrijventerrein had plaatsgevonden.
Met het positieve resultaat van de draagvlakmeting is het college verzocht om medewerking te verlenen aan het invoeren van een ondernemersfonds. Tegelijkertijd werd het college verzocht om de gemeenteraad voor te stellen een verordening reclamebelasting bedrijventerrein Akkermansweide vast te stellen. Met de inkomsten uit deze reclamebelasting kan het ondernemersfonds worden gevuld. In december stemde de gemeenteraad in met dit voorstel.
"Het opzetten van een ondernemersfonds voor Akkermansweide biedt optimale mogelijkheden om de kwaliteit van het industrieterrein te waarborgen of te bevorderen", legt Wout Buizert uit, die als secretaris van SPBA veel 'missiewerk' heeft verricht om de diverse ondernemers te enthousiasmeren. "Hiermee creëren we een meerwaarde voor de leef- en werkomgeving van bedrijventerrein Akkermansweide. Parkmanagement zorgt ervoor dat onder andere bedrijfspanden economisch aantrekkelijk en waardevast blijven. Verder wordt het onderlinge contact versterkt en wordt ondernemers de mogelijkheid geboden tot financieel voordeel vanuit collectieve inkooptrajecten." Vanuit het potje van de SPBA kan ook worden bijgedragen aan het groenonderhoud van het bedrijventerrein.
Ook Carla Niezen, projectmanager van de Doetinchemse ondernemersvereniging IG&D is zeer content met deze ontwikkeling. "Hiermee is een goede stap gezet om van Akkermansweide een intergemeentelijk bedrijventerrein te maken met een uniforme uitstraling. In de aanloop naar deze ondertekening is erg veel werk verzet en heel plezierig samengewerkt tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek."
"Veel mensen beseffen niet hoe belangrijk ondernemers zijn voor de samenleving als geheel. Naast werkgelegenheid zijn ondernemers ook belangrijke pijlers bij grote evenementen en lokale (verenigings)activiteiten", vertelt Arthur Jansen van ondernemersvereniging IBOIJ in Ulft. "Ze zorgen voor leefbaarheid en met de samenwerking die we nu bekrachtigen kunnen ook wat dat betreft nieuwe stappen worden gezet. Ondernemers en overheid hebben elkaar nodig en werken aan een gemeenschappelijk doel. Ook dat maakt dit convenant bijzonder."

De stichting SPBA en de invulling van het parkmanagement fungeert binnen de gemeente Oude IJsselstreek ook als pilot waarmee de opmaat wordt gevormd om soortgelijk parkmanagement verder uit te gaan rollen op andere bedrijventerreinen binnen de gemeente. "We gaan het wiel niet opnieuw uitvinden", aldus wethouder van de Wardt. "De komende tijd gaan we onderzoeken hoe en wat er nodig is om ook op de andere bedrijventerreinen een effectief parkmanagement te kunnen opstarten. Dat doen we stap voor stap zodat we geen onnodige missers maken."

Meer berichten