De tijdens de bevrijding van Etten omgekomen Theo Buitinga. Foto: familie Buitinga
De tijdens de bevrijding van Etten omgekomen Theo Buitinga. Foto: familie Buitinga (Foto: )

Canadese ambassadrice komt weer naar Etten

ETTEN - De Canadese ambassadrice mevr. Sabine Eva Nolke komt opnieuw naar Etten. Voor de tweede keer wil zij daar de jaarlijkse herdenking bijwonen van de bevrijding van het dorp in de Tweede Wereldoorlog. Die is op zondag 31 maart om 19.00 uur.

Mevrouw Nolke heeft aangegeven graag deze herdenking nog een derde keer te willen meemaken. Of dat lukt is nog niet zeker, want eind dit jaar zit haar termijn als ambassadrice in Nederland er namelijk op. Maar ze hoopt dat ze gevraagd wordt om er nog een jaar bij aan te plakken. Volgend jaar zijn namelijk de grote herdenkingen in het kader van 75 jaar Bevrijding en zij is inmiddels helemaal bekend in het land met alle organisaties die met de herdenkingen zijn belast.
De plechtigheid speelt zich af bij het Oorlogsmonument aan de Dorpsstraat en wordt georganiseerd door de Ettense Molenstichting en het Comité Dorpsbelangen Etten. Medewerking wordt verleend door Harmonie Onderling Genoegen, twee pijpers van City of Apeldoorn Pipes and Drums, Scouting, Keep Them Rolling, Royal Canadian Legion Branch 005 en trompettist Leo Jansen. Te gast zijn naast de Canadese ambassadrice ook burgemeester Otwin van Dijk, Joop Keurentjes en Ton Buitinga, die allen het woord willen richten tot de aanwezige bezoekers.
Ton Buitinga is de broer van de tijdens de bevrijding van Etten omgekomen Theo Buitinga. Ton is gevraagd om te vertellen hoe dit drama is aangekomen en verwerkt door de familie Buitinga. Theo kwam om het leven toen Etten, kort nadat het was bevrijd door het Canadese South Saskatchewan Regiment, onder vuur werd genomen door zich terugtrekkende Duitse troepen. Een mortierinslag voor de winkel van Pierik (nu lijstenmakerij Gal) werd Theo Buitinga en Wim Eimers fataal. Op die bewuste dag kwamen nog twee Ettenaren om: Gerard Berendsen en Herman Alofs. Aan Canadese zijde sneuvelden vijf soldaten tijdens de bevrijding van Etten. Over een van hen, James Maloney, heeft Joop Keurentjes een speciaal gedicht gemaakt.

Vlaggen
Een van de redenen dat de Canadese ambassadrice nog eens terug wilde naar Etten is de enorme dankbaarheid vanuit het dorp, die spreekt vanuit de uitbundig aanwezige Canadese vlaggen. In 2016 liep zij een extra rondje om te genieten van de unieke sfeer in het dorp. Daarom roept de organisatie alle Ettenaren op om ook dit jaar weer de Canadese vlag uit te hangen. Een schitterende traditie en een prachtig moment om dankbaarheid te tonen. Zodat ambassadrice Nolke weet dat Nederland nooit zal vergeten wat de Canadezen hebben betekend. Een Canadese vlag bestellen kan bij Toon Helmes (Palmlaan 3), tel. 0315-327996.
Voor volgend jaar heeft het Ettens Mannenkoor de organisatie op zich genomen van een groots openluchtgebeuren in het kader van 75 jaar Bevrijding. Speeldata zijn 5, 6 en 7 juni 2020 op het dorpsplein in Etten met het St. Lidwinaklooster als hoofddecor. Deze bijzondere activiteit draagt als voorlopige titel: "Van Bezetting tot Vrijheid". Ervaar de Tweede Wereldoorlog is de boodschap die wordt uitgedragen met als onderliggende gedachte: 'De vrijheid van nu is niet vanzelfsprekend'.

Meer berichten