Gebiedsvisie voor Gendringen in ontwikkeling

GENDRINGEN - Er is de laatste maanden al veel gesproken over Gendringen. Dit dorp verdient, naar de mening van de gemeenteraad, extra aandacht. Dat gebeurde op 7 juli 2016 met een raadsbreed aangenomen motie. Nu, bijna drie jaar verder, laat de gemeente een gebiedsvisie opstellen door een extern onderzoeksbureau. Dat zorgt voor verbazing bij veel betrokken partijen in het dorp, blijkt op social media.

Door Walter Hobelman

"Wij hebben eerst gekeken hoe een soortgelijk proces in Varsseveld verliep", legt wethouder Ben Hiddinga uit. "Ook daar is eerst door een projectleider onderzocht wat er leefde in Varsseveld. Aan de hand daarvan is een gebiedsvisie opgesteld met concrete plannen. Dat gaan we nu in Gendringen ook doen."
Ook in Gendringen is inmiddels een projectleider actief geweest. "Verleden jaar kwam er namens de gemeente iemand die alle speerpunten in kaart zou gaan brengen. Tijdens een raadsvergadering heeft hij de raadsleden en het college op de hoogte gebracht van zijn bevindingen. Het verhaal dat hij daar vertelde had iedere Gendringenaar kunnen bedenken en vertellen", aldus Bart Bresser, voorzitter van de ondernemersvereniging Gendringen (OVG0). "Nu komt er weer een geldverslindend bureau die het komende half jaar alle problemen en speerpunten van Gendringen in kaart gaat brengen. Wij als OVG gaan daar niet op wachten en gaan verder met onze plannen om Gendringen weer aantrekkelijk te maken."

De OVG is vooral bang voor nog meer vertraging bij een aantal goede initiatieven die vanuit diverse dorpspartijen zijn ontstaan Zoals het groenplan voor de Grotestraat. "We gaan beginnen en zijn het wachten en vergaderen zat", laten de initiatiefnemers via Facebook weten. "Meer dan twee jaar hebben wij onze energie gegeven om in Gendringen iets moois te creëren. We snappen dat het niet altijd heel snel kan gaan. We gaan niet langer wachten op weer een bureau dat ons heel veel goed bedoelde adviezen gaat geven maar dat weer het uitvoeren van ons plan gaat vertragen. We gaan beginnen om in de hele Grotestraat geveltuinen te realiseren. Samen met de aanwonenden gaan we de Grotestraat weer kleurrijk maken", aldus de initiatiefnemers van het plan.
"Gendringen moet zichzelf beter onderscheiden", zegt wethouder Hiddinga. "Er liggen inderdaad kansen en er zijn al goede initiatieven boven tafel gekomen. Die moeten we goed op elkaar afstemmen. Een gebiedsvisie gaat over meer dan alleen maar het straatbeeld."
In Gendringen staan diverse veranderingen op stapel. De sloop van het Azora-zorgcentrum Maria Magdalena Postel (MMP) begint binnenkort. Verder is een nieuw onderkomen voor de basisscholen een aandachtspunt en is het leegstaande pand van Woonplaza aan de Anholtseweg bijna alle Gendringenaren een doorn in het oog. "Allemaal zaken die in de gebiedsvisie terugkomen", belooft Hiddinga.
Dat ondernemers uit het dorp - met het voor hun kenmerkende ondernemersbloed - vinden dat het allemaal wel erg traag gaat, is echter wel te begrijpen. "Wij zijn geen dorp dat langs de zijlijn staat toe te kijken hoe we langzaam tot slaapdorp degraderen. Als voorzitter van de OVG ben ik trots op alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat we prachtige evenementen organiseren. Trots op het Openluchttheater, trots op het Oranjecomité, trots op het Preuvement en trots op al die andere verenigingen met hun vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het fijn wonen is in ons mooie dorp", aldus Bresser. "Het geld dat nu naar dat bureau gaat hadden de initiatiefnemers van het 'Groenplan Grotestraat' goed kunnen gebruiken om te starten met het groenplan. Een plan dat ze helemaal zelf hebben gemaakt en bedacht. Er is nog geen euro voor gevraagd aan de gemeente, terwijl er al honderden uren denkwerk inzitten. Dat doet men voor het dorp." En die betrokkenheid is kenmerkend voor Gendringen. "Natuurlijk zijn wij blij dat Gendringen via een gebiedsvisie wordt geholpen maar ik hoop dat het niet weer een enorme kater gaat opleveren", aldus Bresser.

Meer berichten