Rooie Vrouwen wil excuus

OUDE IJSSELSTREEK - In een brief aan de colleges en raden van Oude IJsselstreek, Aalten en Doetinchem hebben de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek aangedrongen op een excuus aan de cliënten van Laborijn. Verder dringt Rooie Vrouwen er op aan om ook onafhankelijk onderzoek te doen naar de bejegening van de Laborijn-cliënten die onder de Wet Sociale Werkvoorziening vallen. Ook daar zou sprake zijn van klachten.

Laborijn heeft eerder deze week een aantal maatregelen bekendgemaakt die op korte termijn tot verbetering zouden moeten leiden. Hoe de toekomst van de gemeenschappelijke regeling Laborijn verder wordt ingericht, is onderwerp van gesprek met het bestuur.

Meer berichten