Informatiemiddag van Seniorenbond

REGIO - Op woensdag 16 oktober vindt vanaf 14.00 uur een informatiemiddag van de Seniorenbond Gendringen en omstreken plaats in de kantine van vv Gendringen aan de Industrieweg 11 in Ulft.

De middag bestaat uit twee delen: De notaris praat iedereen bij over nut en noodzaak van een testament en levenstestamenten. Daarbij komen ook aan de orde: schenkingen en eigen bijdrage als een oudere is opgenomen in een tehuis. Verder wordt besproken: erfbelasting, de regeling dat alleen eigen kinderen erven, kleinkinderen opnemen in het testament, enzovoorts. Tot slot komt de wetgeving rond euthanasie aan de orde.

In het tweede deel van de middag geeft medewerker Wiggers van Securitas informatie over beveiliging van het huis tegen inbraak en brand. Hij geeft tevens uitleg over het alarmsysteem dat men kan gebruiken om hulp in te roepen, de technische ondersteuning, de meldkamer en de gang van zaken bij een melding.

Meer berichten