Een deel van de vrijwilligers van De Keerkring. Foto: Miriam Szalata
Een deel van de vrijwilligers van De Keerkring. Foto: Miriam Szalata (Foto: )

De Keerkring viert jubileum, cadeau voor Varsseveld

VARSSEVELD - Op het Kerkplein in Varsseveld komt volgend voorjaar een watertappunt voor bidons met een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Het is een cadeau van de Keerkring aan de Varsseveldse bevolking om het twaalfenhalfjarig bestaan te vieren.

Door Miriam Szalata

De Keerkring is de bekende kringloopwinkel aan het Kerkplein, in het paadje tussen de Wereldwinkel en het voormalige Chinees restaurant Fu Hing. Behalve voor tweedehands huisraad, boeken en speelgoed kunnen de bezoekers er ook terecht voor koffie en een praatje. En daar wordt volop gebruik gemaakt, zeggen vrijwilligers Dinie Masselink en Anneke Fokkink. "Als je bijvoorbeeld op vrijdag later in de middag komt, dan zit het hier vol. Mensen bezoeken de markt en schuiven dan ook even hier aan.''
Voor de koffie staat er een potje voor een 'vrije gift', maar als iemand niets kan bijdragen, hoeft deze zich absoluut niet bezwaard te voelen. De Keerkring wil juist ook een plek zijn waar mensen met weinig geld of die zich eenzaam voelen, terecht kunnen. "Het mooie is dat iedereen elkaar ook helpt'', zegt voorzitter Theo Bussink. "Ik herinner me een vrouw die niet veel te besteden had en hier toch een goede magnetron voor 7,50 euro kon kopen. Omdat ze geen vervoer had, bood iemand anders aan het haar te brengen.'' Hulpvaardigheid kenmerkt De Keerkring, net als vertrouwen in de medemens. "Het komt voor dat hier weleens iemand iets komt lenen, bijvoorbeeld een trap om thuis te kunnen schilderen. Die geven we die mee, want die komt wel weer terug. Er is nog nooit misbruik van gemaakt'', zegt Masselink.

De Keerkring draait uitsluitend op vrijwilligers. Naast een team van zeventien mensen voor de winkel, verzorgen er vier tot vijf vrijwilligers het (technisch) onderhoud. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De geschiedenis van de Keerkring begint in 2007 als de Protestantse Gemeente Varsseveld Stichting De Andere Kant (St DAK) opricht met als doel zich in te zetten voor diaconaal/maatschappelijk doelen. Dat deed ze door onder meer de Wereldwinkel een winkelruimte te verschaffen en de kringloopwinkel De Keerkring op te zetten. Nog in datzelfde jaar gaat deze open.

Officieel is dat komende zondag twaalfenhalf jaar geleden. Omdat te vieren krijgen bezoekers bij een aankoop een kleine attentie en is de ingang feestelijk versierd. Het cadeau aan de bevolking - het watertappunt - volgt later. "We moeten er nog een precieze locatie voor vinden'', zegt Bussink. "Bovendien is het beter om het watertappunt in het voorjaar te plaatsen als er weer volop gefietst wordt.''

Goede doelen
Er is in de tijd dat De Keerkring bestaat veel bereikt. Het winkelgedeelte is groter geworden en er is ook onlangs een overkapping buiten gemaakt. Groter groeien dan dit, kan niet. De vrijwilligers kunnen het nu goed behappen. De winkel is open op woensdag-, en vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Hoewel er dan veel aanloop is, is het niet te verwachten dat De Keerkring vaker open gaat. Niet alleen omdat er dan niet genoeg vrijwilligers zijn, zegt Dinie Masselink. "Met meer en vaker open zijn, trekken we niet meer bezoekers.''
Over al die jaren is er een flinke omzet gedraaid: 300.000 euro. Daarvan is 200.000 gebruikt voor de huisvestingskosten en financieringslasten.100.000 euro is naar goede doelen gegaan, zegt Bussink. "Dat was bij de oprichting ook zo afgesproken. Het geld moest gaan naar diakonale en/of maatschappelijke doelen. Veel diakonale goede doelen zijn in het buitenland. Meestal gaat het om steun aan minderbedeelden. De voorwaarde was ook dat er een Varssevelder bij zo'n buitenlands project betrokken moest zijn.''
Een van de maatschappelijke organisaties die kon rekenen op de steun van De Keerkring is zorgorganisatie Azora. "We hebben bij bijvoorbeeld bijgedragen aan de elektrokar die nu voor vervoer in het dorp zorgt'', vertelt Bussink. "Andere projecten zijn het verlichten van de kerk en het toegankelijk maken van het Borchuus.'' Masselink: "Elk jaar zorgen we ook voor de grote kerstboom op het Kerkplein, met heel veel hulp van de firma Ter Horst die onder meer voor de kraan zorgt.''
Ook de komende jaren blijft De Keerkring draaien zoals die nu draait. "We gaan niet naar groter of strakker'', zegt Bussink. "Ook geen pinnen of barcodes. We houden het hier fijn knus.'

Meer berichten