Basisschool de Wegwijzer in actie. Links wethouder Ria Ankersmit. Foto: Roel Kleinpenning
Basisschool de Wegwijzer in actie. Links wethouder Ria Ankersmit. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Protest na voorgenomen schoolsluiting

di 14 sep 2021, 13:48 Algemeen

Sinderen - De voorgenomen opheffing van basisschool De Wegwijzer begin volgend schooljaar is slecht gevallen in de Sinderense gemeenschap. Een actiegroep probeert dit met alle macht te voorkomen. Woensdagmiddag togen actievoerders en schoolkinderen per huifkar naar het gemeentehuis in Gendringen om aan wethouder Ria Ankersmit een protestbrief te overhandigen. De strekking: ‘OBS de Wegwijzer op Sinderen verdient een kans!’

Door Reinier Kroesen

De Wegwijzer is een kleine dorpsschool met momenteel 34 leerlingen, officieel een nevenvestiging van OBS Op Koers in Varsseveld. Paraat Scholen, de overkoepelende schoolorganisatie heeft op 24 februari 2021 het voornemen aangekondigd De Wegwijzer te willen sluiten per augustus 2022. Een mededeling die in het dorp slecht is gevallen.

IJkmomenten
Stellige uitspraken van Marjolein Wenting (het eenkoppige bestuur van Paraat Scholen) in De Gelderlander van 2 september deden de emoties verder oplaaien. Ze stelde in dat artikel onder meer dat ‘de hele school qua leerlingenaantal in principe uit een klas bestaat’ en ‘dat één leerkracht steeds voor vier verschillende groepen gedifferentieerde lessen moet voorbereiden. Er zijn nu twee ijkmomenten, 1 oktober en 1 februari dit schooljaar, waarop onder andere naar het leerlingenaantal wordt gekeken. Verandert er niets ten goede dan sluit de school’.

Actiegroep
Er is een actiegroep opgericht met een breed draagvlak. Niet alleen leerlingen en ouders ondersteunen het protest, maar ook plaatselijke ondernemers, oud-leerlingen, ouders en het verenigingsleven. Anniek Ankersmit is een van beide woordvoerders. Anniek: “Paraat Scholen heeft zwart op wit steeds gecommuniceerd als ‘wij zijn voornemens’. Mondeling wordt deze toevoeging nog wel eens vergeten en gesproken alsof er geen andere optie is. Dat proefden wij ook weer uit het - volgens ons zeer negatieve - stuk in De Gelderlander van Marjolein Wenting. Voordat sluiting mogelijk is, moeten formeel eerst een aantal stappen doorlopen worden, maar er wordt vanuit het bestuur niets gedaan om sluiting tegen te gaan.”

Meetwijze
Anniek memoreert dat de onhaalbare KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren), om voortgang van doelstellingen mee te meten een wassen neus zijn. “Het is onmogelijk om in zo’n korte tijd zoveel ouders te vinden die hun kind willen aanmelden op een school die volgens het bestuur gesloten gaat worden binnen een jaar.“ In de gemeente Oude IJsselstreek geldt een scholenopheffingsnorm van 68 leerlingen Bij meer scholen onder één bestuur kan de kleinere school meeliften op het hogere aantal van de grotere hoofdschool. Dat is ook direct de reden waarom OBS de Wegwijzer een nevenvestiging is van Op Koers.

Ondergrens
De landelijke ondergrens is 23 leerlingen. “Wij richten ons liever op het positief onder de aandacht brengen van de school, willen het leerlingenaantal liefst vergroten en hebben ook ideeën over hoe dat zou kunnen. Het feit dat ons niet meer tijd wordt gegund ondanks dat we nog niet aan die ondergrens zitten volgend jaar is heel zuur. Dit begrijpen wij niet. Wenting heeft helaas aangegeven ons (in eerste instantie Sinderens Belang) niet als gesprekspartner te zien.”

Sluitingsredenen 
De woordvoerster geeft aan dat de exacte redenen voor sluiting nog steeds niet duidelijk zijn. “Kwaliteit is genoemd, maar dit bleek toch niet het geval te zijn. De financiën waren ook geen reden (kleine scholen als de onze krijgen meer subsidie per kind). Ook wordt een te hoge werkdruk bij de leerkrachten steeds genoemd, maar hier hebben wij onze twijfels bij. Het team heeft bewust gekozen voor een kleine school. Wij zien de positieve kanten van onze school en willen de ‘Unique Selling Points’ graag benadrukken. De school in de spotlights zetten en actie ondernemen. Dat is iets wat het bestuur jarenlang heeft laten liggen in onze ogen. Hier is alleen wel samenwerking met en een positieve houding van het schoolbestuur voor nodig. Wij hopen op een eerlijke kans.”

Protestmiddag
Alhoewel de gemoederen op Sinderen verhit zijn en het woensdagmiddag tijdens het aanbieden van die protestbrief aan de wethouder in Gendringen heel toepasselijk bloedheet was bleek de stemming daar toch opgetogen en strijdlustig. De schoolkinderen arriveerden in een huifkar, gekleed in oranje protestshirtjes, luid hamerend op potten en pannen. Half Sinderen leek uitgelopen naar Gendringen. Wethouder Ria Ankersmit nam de brief met protesten in ontvangst. Ze vertelde begrip te hebben voor de onrust en dat ze ieder dorp een school gunt. Maar ze zei ook dat de gemeente momenteel niet zoveel kan ondernemen, dat de bal bij Paraat Scholen ligt. Uiteindelijk zal een verzoek tot sluiting wel bekrachtigd moeten worden door de gemeenteraad.

Reactie Paraat Scholen
Mevrouw Wenting van Paraat Scholen is per mail gevraagd inhoudelijk op de bezorgdheid en aantijgingen vanuit Sinderen te reageren. Zij heeft daarop contact opgenomen met onze redactie en gevraagd om een gesprek met ons dat deze week plaatsvindt. Het verslag leest u in de Gelderse Post van aankomende week.