Pastor Marcel Smits van de H. Martinuskerk in Gendringen. Foto: Roel Kleinpenning
Pastor Marcel Smits van de H. Martinuskerk in Gendringen. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

RK kerk Gendringen gaat dicht maar gemeenschap blijft bestaan

Religie

GENDRINGEN – De Martinuskerk in Gendringen wordt aan de eredienst onttrokken. Zondag 31 maart (eerste paasdag) wordt de laatste viering gehouden. “Verdrietig en pijnlijk, maar het is niet anders”, omschrijft pastor Marcel Smits. Hij benadrukt dat de rooms-katholieke gemeenschap in Gendringen wél blijft bestaan. “Maar wel minder zichtbaar dan tot nu het geval was.”

Door Walter Hobelman

Wim Schepers (voorzitter van de locatieraad), Hanny Roes (coördinator vrijwilligers), Ans Erinkveld (pastoraatsgroep), Harry ter Voert (koster) en pastor Marcel Smits vertellen over de aanstaande sluiting en wat dat met hen en de gemeenschap doet. Samen met Ronald Giesen (budgethouder van de locatie) en Gilbert Esser en Ton Steentjes (pastoraatsgroep) die niet bij het gesprek aanwezig waren, vormen deze personen het bestuur van de locatie Gendringen.

“Je ziet het aankomen”, stelt Schepers vast. “De gemeenschap vergrijst, er vallen steeds meer mensen weg en onze kinderen en kleinkinderen nemen het stokje niet meer over zoals vroeger vaak wel het geval was.” Volgens Erinkveld heeft de coronaperiode één en ander wel versnelt. “De kerkgang werd beperkt en er kwamen online alternatieven. Nadat alles weer bij het oude was en de maatregelen verdwenen zagen we dat mensen makkelijker thuisbleven.”

Koper gezocht voor het kerkgebouw
Op dit moment wordt er een koper voor het gebouw gezocht. “Dat verloopt nog niet soepel”, aldus Schepers. “Er zijn wat contacten geweest, maar iets concreets heeft dat nog niet opgeleverd.” Men hoopt dat het kerkgebouw een beeldbepaler blijft in het dorp. “De kerk is ooit (in 1896) gebouwd met gemeenschapsgeld en dankzij de inzet van heel veel inwoners. Dat mag toch niet verloren gaan.” De kerk is een rijksmonument en de boeiende kerkgeschiedenis van Gendringen gaat mogelijk terug tot de 9de eeuw. “Het zou geweldig zijn als de kerk als een soort gemeenschapsgebouw gebruikt kan worden, maar daar is nog geen partij voor te porren”, verzucht Schepers. Het gebouw heeft een geweldige akoestiek en is prima te gebruiken als concertzaal en voor andere activiteiten. “Er kan zóveel in de kerk gebeuren maar ja, dat kost wel wat.”

Bijna alle activiteiten blijven bestaan
Pastor Smits benadrukt dat de rooms-katholieke gemeenschap in Gendringen niet verdwijnt. “De woensdagmorgenviering wordt voorlopig wel doorgezet, zolang de kerk niet verkocht is.” Als het voor die vieringen te koud gaat worden, wordt uitgeweken naar ontmoetingscentrum De Bringenborg. Ook kunnen er op verzoek van parochianen, na toestemming van de pastoor, eventueel nog wel uitvaarten en andere incidentele vieringen plaatsvinden tot het gebouw in andere handen overgaat. Bijna alle andere activiteiten blijven in stand. “Daar krijgen we nu al veel vragen over maar we blijven de zieken, ouderen en de eenzame mensen bezoeken en de Communie blijven we bezorgen”, vertelt Roes. “Alleen het kerkkoor stopt”, vult Erinkveld aan. “Een paar koorleden gaan naar Ulft, maar het merendeel zet er nu een punt achter.” Ook de locatieraad blijft bestaan, net als bijvoorbeeld de maandagmorgen groep die onder andere het onderhoud van het kerkhof doet. Het secretariaat is elke eerste maandagmiddag van de maand geopend.

Reden tot dankbaarheid
Zondag 31 maart is de laatste viering. In aanloop daarnaartoe is er kort geleden een reünie geweest voor oud leden van het kinderkoor en dat was een prachtige middag. “Ook zijn de oud pastors Jurgen Jansen en Woolderink nog een keer op bezoek geweest. De aanstaande sluiting maakt ook bij hen wel wat los”, vertelt Ter Voert.

Op 31 maart, eerste paasdag, wordt tijdens de laatste weekendviering het Allerheiligste uit het tabernakel overgebracht naar de Petrus en Pauluskerk te Ulft en de godslamp gedoofd. “Dat is het einde van een tijdperk en het begin van iets anders. Het past wel bij het onzekere van Pasen. Destijds was er ook verwarring en onzekerheid onder de volgelingen van Jezus. Wat gaat er gebeuren? Hoe moeten we nu verder? De vragen van toen zijn dezelfde als nu”, verwoordt pastor Smits. “Maar dankbaarheid overheerst, ondanks de emoties en de pijn die er onder de mensen leeft nu de kerk definitief dicht gaat.” De dankbaarheid wordt benadrukt tijdens de laatste viering vertelt Erinkveld. “Bij het uitdragen van het Allerheiligste, dat normaal gesproken in stilte gebeurt, zingt ons kerkkoor het lied ‘Dankt, dankt nu allen God’.”

De viering begint eerste paasdag om 10.00 uur.

Paasvieringen in Mauritiuskerk Silvolde

SILVOLDE - Met twee diensten wordt in de Mauritiuskerk in Silvolde Pasen gevierd. De eerste is een Goede-Vrijdagdienst, om 19 uur en de tweede is op eerste paasdag om 10 uur met als thema: het lege graf.

In de viering van Goede Vrijdag leven de gelovigen postuum mee met Jezus en ze vragen Hem om kracht. ‘Hoezo..Goed?’ is de viering genoemd, want waarom deze vrijdag goed heet is eigenlijk een raadsel. Want hoe zou lijden en dood ooit ‘goed’ moeten zijn. Er is nu zoveel geweld en oorlog in de wereld. Waarom? is dan ook de hartenkreet van Goede Vrijdag. Een antwoord erop is er niet; toch willen we erover nadenken. Met de veertien staties, die in de kerk hangen en die zijn afgedrukt in het boekje volgen de gelovigen de lijdensweg van Jezus.

Het evangelie vertelt over de drie vrouwen die Jezus op paasmorgen de laatste eer willen bewijzen door hem te gaan zalven en dan een leeg graf aantreffen. In de viering van deze paasmorgen wordt stilgestaan bij dat overweldigende gevoel van bevreemding, van niet kunnen begrijpen wat er aan de hand is.

V.l.n.r. Wim Schepers, Hanny Roes, Marcel Smits, Ans Erinkveld en Harry ter Voert. Foto: Roel Kleinpenning

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant