Zitbank van de kunstenaar Schabracq langs de Oude IJssel bij natuurpark Engbergen. Foto: Roel Kleinpenning
Zitbank van de kunstenaar Schabracq langs de Oude IJssel bij natuurpark Engbergen. Foto: Roel Kleinpenning Roel Kleinpenning

Dromen over zone rond Oude IJssel

XToerisme

GENDRINGEN – Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een toekomstbeeld voor het gebied rondom de Oude IJssel. Het is één van de opgaven uit de Toekomstvisie: ‘Benut de stroom van de Oude IJssel.’ Het toekomstbeeld draagt de naam ‘Het Landschapspark Oude IJssel.’ De Oude IJssel is de basis van dit plan en wordt het ‘blauwe goud’ genoemd.

Door Walter Hobelman

De toekomstvisie is onderscheidend en de troef voor het creëren van kansen op het gebied van wonen, werken en recreëren. De verschillende wethouders, Ria Ankersmit, Janine Kock en Ben Hiddinga, die hierbij betrokken zijn, hebben de toekomstvisie gepresenteerd..

“Er is een flinke klus geklaard”, concludeert Hiddinga. “Er zijn ruim vijftig gesprekken gevoerd met onder andere inwoners, gemeenteraad, grondeigenaren en andere belanghebbenden rondom de Oude IJssel. Al die wensen en kansen zijn, samen met de landschapsarchitecten vertaald in een toekomstbeeld voor de komende jaren.”
De wethouder benadrukt dat het toekomstbeeld nog niet in beton is gegoten. “Het is een verre kijk in de toekomst, we praten over de komende dertig jaar.”

Desondanks is er een aantal plannen al redelijk concreet. “Daar waren we al mee bezig, dus dat is een mooi begin dat we hopelijk snel kunnen realiseren”, aldus wethouder Ankersmit. Ze noemt als voorbeelden onder andere het fietspad dat tussen Ulft en Silvolde moet komen en het ‘plan Buitenplaats de Bleuster, Grensweg Voorst’ bij de kruising Grensweg en Marmelhorstweg in Voorst. (Dat plan voorziet in de realisatie van een buitenplaats met maximaal drie woningen en bijbehorende realisatie van nieuwe natuur. Langs de Aa Strang wordt een ecologische oeverinrichting gemaakt, WH).

Het Landschapspark is ontwikkeld met aandacht voor de thema’s wonen, toerisme & recreatie en klimaat & landschap. Alle input, opgehaald uit de gesprekken met de verschillende groepen, is verwerkt vanuit de thema’s en ontwerpprincipes. Beschreven is onder andere de transformatie van enkele dorpsranden en mogelijkheden voor bijzondere woningen, of de verfraaiing van bedrijfshallen door schilderkunst. In het landschap is aandacht voor landschapskunst en kansen om cultuurhistorie te beleven. Er zijn plekken aangegeven waar het landschap klimaatbestendig wordt en natuur wordt toegevoegd. Daarnaast zijn er nieuwe publieke functies, aansluitend op bestaande voorzieningen. Ook is er een veelgenoemde opmerking van inwoners verwerkt in het toekomstbeeld: het versterken van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van kernen door fietspaden.

“Bij de plannen en ideeën hebben we ‘het landschap lezen’ als uitgangspunt gehanteerd”, legt Ankersmit uit. “De Oude IJssel heeft een groot stempel gedrukt op dit gebied. Die invloed gaat verder dan alleen de huidige rivierloop. Het landschap is gevormd onder invloed van de rivier en heeft mede vormgegeven aan de ligging van wegen en de plekken voor bewoning. Dus door het landschap goed te lezen kunnen we nu bepalen waar grenzen liggen en hoe we het gebied verder moeten inrichten.”

De gemeenteraad behandelt deze visie op de toekomst voor het Landschapspark Oude IJssel in de commissievergadering van 9 februari en neemt een besluit tijdens de raadsvergadering van 24 februari. Na het besluit van de raad wordt het toekomstbeeld verder uitgewerkt in een ontwikkelprogramma. Hierin komt te staan wanneer met welke initiatieven en ideeën wordt gestart: wat kan al op korte termijn (0-5 jaar), waar gaat men tussen 5-10 jaar mee aan de slag en wat komt later (10-20 jaar)? Ook wordt duidelijk welke rol de gemeente heeft en welke initiatieven door andere partijen worden opgepakt. Hierbij worden inwoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrokken. Mensen die hiermee aan de slag willen, krijgen de mogelijkheid met voorstellen te komen. Vervolgens wordt gekeken welke plannen uitvoerbaar zijn en waar de gemeente ondersteuning moet bieden. Dit ontwikkelplan wordt de kapstok. Naar verwachting is dit na de zomer 2022 gereed.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post