Foto: Henk Klein Holte

Troonredes in de DRU

ULFT - De gemeenteraad en het college van B&W in gemeente Oude IJsselstreek gaat de komende weken met elkaar in gesprek over de begroting voor 2020. Dit jaar is het hele proces op een andere wijze ingevuld dan voorgaande jaren en zijn er verschillende momenten waarop men met elkaar in debat gaat.

Door Walter Hobelman

Op donderdag 10 oktober houden de vijf wethouders hun 'troonrede'. Elke wethouder geeft een presentatie over de portefeuille waarvoor die verantwoordelijk is en licht de begroting op dat punt toe. Deze raadsvergadering, in de DRU-conferentiezaal, is openbaar en iedereen is van harte welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Maandag 14 oktober is er een 'technische vragenronde' in de kantine van het gemeentehuis. Hier kunnen de verschillende fracties verhelderingsvragen stellen. Deze avond is niet voor publiek toegankelijk.
Op donderdag 17 oktober zijn de Algemene Beschouwingen met de eerste termijn van de raad. Het college geeft tijdens deze vergadering geen eerste reactie. De inhoudelijke reacties van de portefeuillehouders vinden plaatst bij aanvang van de commissievergaderingen op maandag 28 oktober (AFE), woensdag 30 oktober (FL) en donderdag 31 oktober (MO). Ook deze vinden plaats in de conferentiezaal en beginnen om 20.00 uur.

Op donderdag 7 november vindt de tweede termijn en besluitvorming plaats. De begroting voor 2020 heeft de titel 'Samen bouwen' gekregen. "We zijn er trots op een sluitende begroting te kunnen presenteren", aldus wethouder Ben Hiddinga tijdens de presentatie van de begroting aan de pers. "Het is allemaal niet zonder slag of stoot gegaan, er ligt heel wat op ons bord de komende jaren." Om een sluitende begroting te krijgen ziet het college zich genoodzaakt om te zoeken naar bezuinigingen die de samenleving zo min mogelijk raken. De woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing gezamenlijk) stijgen beperkt, met 1,85 procent.

"Dat woonlastenpercentage is vaak het belangrijkste dat inwoners willen weten als de nieuwe begroting wordt gepresenteerd. Wij willen echter graag uitleggen waarom die stijging noodzakelijk is en hoe we dat dan praktisch invullen. Een begroting raakt alle facetten van de samenleving en we kiezen er daarom voor om alle wethouders de ruimte te geven om een toelichting te geven. Achter elk onderdeel van de begroting zitten mitsen en maren. Wij gaan er voor om die zaken uit te leggen."

Meer berichten