Riemke de Boer van de werkgroep Onbeperkt Meedoen Oude IJsselstreek wordt geholpen door Olga Commandeur (rechts). Foto: Roel Kleinpenning
Riemke de Boer van de werkgroep Onbeperkt Meedoen Oude IJsselstreek wordt geholpen door Olga Commandeur (rechts). Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Olga introduceert toestellen in nieuwe beweegtuin

Wonen

Varsseveld – Zaterdag werd het parkje met beweegtoestellen voor senioren aan de Emmastraat geopend. Het kwam tot stand dankzij een gift uit een goede doelenfonds van Univé Oost. Oud-atlete Olga Commandeur gaf diverse demonstraties en kreeg ook Varsseveld in beweging.

Door Reinier Kroesen

Univé Oost stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor maatschappelijke projecten en goede doelen. Jan Hendriksen van Varssevelds Belang vertelde dat al langer het plan op tafel lag voor het aanleggen van een terrein met diverse beweegtoestellen voor ouderen. Jan: “Onder het huismotto ‘ja zeggen voordat je nee gaat denken’ hebben we ons ingeschreven. We kregen een cheque van 9.500 euro, voldoende voor aanschaf van die toestellen. De gemeente droeg zorg voor de aanleg.” Onder flinke belangstelling werd zaterdagmiddag de beweegtuin in gebruik genomen. Ook aanwezig waren een aantal leden van werkgroep Onbeperkt Meedoen Oude IJsselstreek en een vertegenwoordiging van de Univé. Na de inleiding van Jan Hendriksen voerde wethouder Janine Kock het woord namens gemeente Oude IJsselstreek. De officiële openingshandeling bestond uit het onthullen van een bankje met daarin gegraveerd de naam van de sponsor. 

Buurtsport
Om te zorgen dat het beweegtraject ook echt gebruikt gaat worden is Helpgewoon Buursport ingeschakeld. Die organisatie werkt aan een passend sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden in alle woonkernen van Oude IJsselstreek. Ook voor de groep mensen waarvoor sport of bewegen niet vanzelfsprekend is. Hiervoor hebben ze een Buurtsport netwerk opgezet, met sportverenigingen, scholen, kinderopvang en (jeugd-) zorginstellingen. Het doel is samenwerkingsverbanden aan te gaan en in te zetten op lokale initiatieven. Ook Buurtsportcoach Dennis Kock was aanwezig. “We zijn al vijf jaar bezig met beweeggroepen op Azora-locaties zoals Debbeshoek, Oevelgunne, Antonia en de Schulyenburg. De beweeglessen zijn gericht op ouderen, 45 minuten onder professionele begeleiding sporten. Er wordt gewerkt aan kracht, uithoudingsvermogen, balans en mobiliteit. Behalve dat we ons richten op het lichaam, is ook het sociale aspect heel belangrijk. Wij drinken na de les met deelnemers een kopje koffie.” Op 29 april is aan de Emmastraat de eerste les van de Varsseveldse Beweeggroep 65+, aanvang 11.00 uur. Men kan zich telefonisch opgeven (06 37172930/06 82008003).

Squat
Olga Commandeur, tegenwoordig vooral bekend van het MAX tv-programma Nederland in Beweging begeleidde de opstart van de activiteiten. Ze geeft ook presentaties en verzorgt workouts met altijd als insteek het gezonde bewegen. Ze draaide een warming-up waaraan door publiek enthousiast werd meegedaan. Vervolgens gaf ze een uitlegronde om duidelijk te maken welke mogelijkheden de nieuwe beweegtoestellen bieden. Zelfs het nieuwe bankje kan ingezet worden. Ze liet twee bezoekers een paar keer met gekromde rug opstaan, en weer bijna gaan zitten, zonder met de billen de bank te raken. Niets anders dan gewoon een squat-oefening, zo legde ze uit! Olga ziet dat het promoten van sport vruchten afwerpt. “Vroeger keek men je meewarig aan als je als (oudere) in sportkleding langs kwam rennen. Tegenwoordig oogst je alleen maar bewonderende blikken!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post