Afbeelding
Foto: Pexels.com

Denk mee over snelheid of fietspaden in Oude IJsselstreek

Vervoer

OUDE IJSSELSTREEK - De gemeente Oude IJsselstreek gaat een nieuw mobiliteitsplan maken waarin wordt beschreven hoe de verkeerssituatie in 2040 eruit zou moeten zien. Allerlei ontwikkelingen, onderzoeken, wensen van inwoners en bestaande knelpunten worden hierin meegenomen. 

Online wensen doorgeven
Naast input van belangenverenigingen uit de verschillende kernen, provincie en politie, worden ook inwoners gevraagd om een bijdrage te leveren aan het mobiliteitsplan voor de gemeente Oude IJsselstreek: “U kent uw woonomgeving het beste en weet waar wensen en knelpunten zijn als het gaat om de verschillende verkeerssituaties. Op de website vindt u een kaart van de gemeente waarop u één of meerdere punten kunt plaatsen. Per punt kunt u uw wensen en knelpunten aangeven die te maken hebben met mobiliteit en verkeer. Dit kan bijvoorbeeld gaan over snelheid, verkeersveiligheid of fietspaden. U kunt ook aangeven als u tevreden bent over een situatie op een bepaalde plek.”

Donderdag 12 oktober 2023
De online kaart staat open tot en met woensdag 18 oktober 2023 en als het online invullen niet lukt, kunnen inwoners ook naar het gemeentehuis in Gendringen komen op donderdag 12 oktober tussen 16:00 en 20:30 uur: “Een medewerker van de gemeente kan u dan helpen om de kaart in te vullen. Alle bijdragen zijn anoniem. We kunnen u dus geen reactie geven. Wilt u graag weten wat er verder gebeurt, dan kunt u op elk moment de kaart met alle opmerkingen bekijken. Input die gaat over het beheer van de openbare ruimte, zoals onderhoud van bermen, schade aan de straat of volle prullenbakken komen niet in het mobiliteitsplan. Dit soort zaken kunt u zoals altijd doorgeven via ons online meldpunt.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek