Het harsfalt wordt aangebracht. Foto: Roel Kleinpenning
Het harsfalt wordt aangebracht. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

Harsfalt op Den Dam: uniek stukje weg

Vervoer

BREEDENBROEK/SINDEREN – Een gedeelte van de weg (Den Dam) tussen Breedenbroek en Sinderen is afgelopen week voorzien van ‘harsfalt’. Samen met Assen is Oude IJsselstreek de eerste gemeente in Nederland waar dit fossielvrije asfalt als proef is aangelegd. In totaal gaat het om een gedeelte van 300 meter lengte dat is aangelegd met dit biologische asfalt.

Door Walter Hobelman

Normaal gesproken zit er bitumen, dat gewonnen wordt uit aardolie, als bindmiddel in asfalt. “Harsfalt is een soort asfalt met een 100 procent biologisch bindmiddel. Er zitten geen koolwaterstoffen meer in en daarmee is het asfalt milieuvriendelijk te noemen. Het bindmiddel bevat een mix van biologische oliën, hars en lignine uit olifantsgras. Alle bestanddelen en het mengsel zijn onderzocht op onder andere gezondheid, milieu, herbruikbaarheid, materiaaleigenschappen en mengseleigenschappen. Het toepassen van harsfalt gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de wegebouwbranche om in 2030 klimaatneutraal te werken aan de Nederlandse wegen”, aldus Patrick van Wijngaarden, directeur van Versluys wegenbouw.

Samen met de andere initiatiefnemers Mourik Infra, NTP, Vermeulen Groep en ReintenInfra, is Versluys Groep trots op hun ontwikkelde product. Esha en Miscancell leveren de grondstoffen. Het Asfalt Kennis Centrum verzorgt het onderzoek en de monitoring van de aangelegde proefvakken. “Wij gaan de komende vier jaar regelmatig monitoren waarbij we kijken naar onder andere de rafeling en veroudering van het wegdek”, vertelt Paul Landa, directeur van het Asfalt Kennis Centrum (AKC). “Het AKC is al jaren bezig om biologisch asfalt te ontwikkelen en te testen. Er zijn al proeven met meer of minder biologisch asfalt in ons land, maar honderd procent biologisch, zoals nu is aangebracht op Den Dam is uniek voor Nederland.”

Het gaat nog veel tijd kosten voordat het harsfalt bijvoorbeeld ook op snelwegen te vinden is. “Dit proefvak is echt een proefvak. We gaan dit goed in de gaten houden en ondertussen blijven we doorontwikkelen en het product verbeteren. Maar het AKC en de genoemde aandeelhouders in deze groep zijn wel koplopers. Dit is een hele belangrijke stap voor de asfaltbranche en een prachtig voorbeeld hoe MKB-bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen”, aldus Landa.
“Met Harsfalt wordt een grote stap genomen in de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die zijn beschreven in het klimaatakkoord. Gemeente Oude IJsselstreek zet zich graag in om deze doelstellingen te realiseren”, vertelt wethouder Ria Ankersmit. “Dat het nog een pilot betreft en de kosten misschien hoger lijken dan bij het ‘gewone’ asfalt zij dan maar zo. Als het aan de achterkant op termijn iets oplevert aan duurzaamheid dan is dat mooi.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Gelderse Post Oude IJsselstreek