Het huidige hoofdgebouw van Azora. Foto: PR

Het huidige hoofdgebouw van Azora. Foto: PR

Foto: PR.

Antonia in Terborg gaat jarenlang in de steigers

Zorg

Azora-locatie in Terborg wacht uitgebreide (ver)nieuwbouw

TERBORG - Ontmoeten, ontspannen, activeren vormen de pijlers onder de grote veranderingen die Azora Antonia in Terborg in de komende tien tot vijftien jaar te wachten staan. De locatie bestaat nu vijftig jaar en de meeste gebouwen op het terrein zijn gefaseerd aan vernieuwing toe. Eind dit jaar zal er meer bekend zijn over de invulling van het project.

In de voorbije vijftig jaar is de locatie Antonia uitgegroeid tot de grootste locatie van Azora, waarbij meerdere expertises en afdelingen hun (tijdelijke) plek op dit terrein hebben gekregen. Daar bevinden zich nu een woonzorgcentrum, acute care unit, revalidatiecentrum, dagbehandeling, advies- en behandelcentrum voor o.a. fysio, ergo, diëtiek, logopedie, het medische team en de ondersteunende diensten.

(Ver)nieuwbouw
De vernieuwing gaat in fases, omdat de laatste gebouwen pas over tien jaar aan vernieuwing toe zijn. Daarom is het belangrijk nu een stip op de horizon te maken. Net als in de huidige situatie komen er meerdere gebouwen terug op het terrein. De hoogbouw van locatie Antonia blijft bestaan, hetzij in een nieuwer, duurzaam en groener jasje. Verder wordt er een nadrukkelijke verbinding gelegd tussen het terrein, het centrum van Terborg en de omliggende natuur.
De studie laat zien dat de gewenste ontwikkeling op hoofdlijnen op het terrein past. Azora neemt omwonenden en andere partijen op tijd in het proces mee, zodra daar meer over bekend is. De eerste concretere invulling van de gebouwen op het terrein is naar verwachting eind 2024 bekend.

Drie pijlers: Ontmoeten, Ontspannen en Activeren
Naast de bouwtechnische noodzaak van vernieuwing wil Azora er met preventie aan bijdragen dat mensen zo vitaal en gezond mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De organisatie zal haar expertise hiervoor inzetten en samen met partners de inwoners en cliënten uitdagen en aanmoedigen om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. Dat is nu al de huidige werkwijze en de hernieuwde invulling van het terrein past daar perfect bij.
Drie essentiële pijlers vormen de ruggengraat van dit concept: Ontmoeten, Ontspannen en Activeren. Zo zal er plaats zijn voor wonen met zorg en in het nieuwe Centrum voor Vitaliteit komt revalidatie, behandeling, herstel samen met ondersteunende faciliteiten voor iedereen in de omgeving die de drie hoofdoelen stimuleren.

Tijdspad
Bovenstaande gebiedsontwikkeling kost tijd en gaat in vele fases. Voor de hele linie kijkt Azora ruim vooruit naar verwachte realisatie rond 2035-2040, dus over tien jaar en wellicht ook wel langer. Momenteel is de beginfase net gestart en het duurt dus nog wel een paar jaar voordat de eerste bouwfase kan beginnen.
Voor wat betreft het verder uitwerken van het concept van Centrum voor Vitaliteit met de drie pijlers is Azora nu in gesprek met partners. Partijen kunnen de organisatie benaderen indien zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. De activiteiten zijn veelal ook nu al te integreren in de huidige opzet.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant